Καλώς ήρθατε

To Art Novalis έχει αδυναμία σε ότι αφορά τις τέχνες και τον πολιτισμό και αποτελεί... νέα σοδειά

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΗ:ΠΗΛΙΟ ΣΕ ΛΑΔΙ-ΚΩΣΤΑΣ


ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΛΑΔΙ-ΜΑΙΡΗ




ΑΣΚΗΣΗ:ΠΗΛΙΟ ΣΕ ΛΑΔΙ-ΣΟΦΙΑ


ΑΣΚΗΣΗ:ΠΗΛΙΟ ΣΕ ΛΑΔΙ-ΣΙΣΣΥ


ΑΣΚΗΣΗ:ΠΗΛΙΟ ΣΕ ΛΑΔΙ-ΝΑΤΑΣΑ




ΑΣΚΗΣΗ:ΠΗΛΙΟ ΣΕ ΛΑΔΙ-ΒΑΣΙΑ



ΑΣΚΗΣΗ:ΠΗΛΙΟ ΣΕ ΛΑΔΙ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ


Άσκηση Προοπτικής με λάδι-Μαίρη


Άσκηση Προοπτικής με λάδι-Αθανασία


Άσκηση Προοπτικής με λάδι-Σίσσυ


Άσκηση Προοπτικής με λάδι-Νατάσα



ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΛΑΔΙ-ΒΑΣΙΑ